همایش سراسری تالاسمی , 2008-05-05

عنوان : ( سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , ندا رضوی زاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد تالاسمی بنا به محدودیتهای جسمی ، برای مشارکت اجتماعی فعالانه در جامعه با محدودیتهایی روبرو هستند. افزایش مشارکت اجتماعی این افراد از یک سو می تواند موجب برخورداری جامعه از توانایی های آنها شده و از سوی دیگر نقش مهمی در سلامت روحی و جسمی آنها خواهد داشت. این افراد برای آنکه بتوانند در جامعه مشارکت اجتماعی فعالانه ای داشته وبه تبع آن موقعیت اجتماعی مناسبی بدست بیاورند نیاز به مهارتهای اجتماعی ویژه ای دارند. این مهارتها در فرآیند اجتماعی شدن (رسمی و غیر رسمی ) و بواسطه کارگزاران مربوطه محقق می شود.برای بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی لازم است فرآیند جامعه پذیری آنان دارای محتوا و برنامه مناسب با محدودیت ها و امکانات ناشی از بیماری و آثار آن باشد. از آنجاییکه جامعه پذیری در وهله اول دردرون شبکه روابط اجتماعی اولیه شامل خانواده و همالان صورت می گیرد، تقویت ظرفیت های این شبکه ها ( به بیان دیگر سرمایه اجتماعی این شبکه ها ) می تواند بر کیفیت جامعه پذیری کودکان تالاسمی موثر باشد.برای این منظور دو جهت منظور شده است : اول ، تقویت روابط میان کودکان تالاسمی و دوم ، تقویت روابط میان والدین آنها که هر دو می توانند اشاعه عناصر مثبت فرهنگی را تسهیل کنند و حمایت اجتماعی را ارتقاء دهند.

کلمات کلیدی

, بیمار تالاسمی , سرمایه اجتماعی , شبکه اجتماعی , جامعه پذیری , کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011817,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and رضوی زاده هروی, ندا},
title = {سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی},
booktitle = {همایش سراسری تالاسمی},
year = {2008},
location = {ساری, ايران},
keywords = {بیمار تالاسمی ، سرمایه اجتماعی ، شبکه اجتماعی ، جامعه پذیری ، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A رضوی زاده هروی, ندا
%J همایش سراسری تالاسمی
%D 2008

[Download]