اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی , 2007-01-17

عنوان : ( تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , اسدا... زنگویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط آموزش در سطح دانشگاه و اهمیت کتاب درسی در این سطح و هماهنگی بین مدل تدریس و نوع سازماندهی کتاب درسی ، تناسب بین این دو مقوله مهم ضروری است . این مقاله به این موضوع می پردازد.

کلمات کلیدی

, مدل‌های تدریس, مدل پیش سازمان‌دهنده, سازماندهی محتوا, کتاب درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011830,
author = {جعفری ثانی, حسین and اسدا... زنگویی},
title = {تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل‌های تدریس- مدل پیش سازمان‌دهنده- سازماندهی محتوا- کتاب درسی دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی
%A جعفری ثانی, حسین
%A اسدا... زنگویی
%J اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی
%D 2007

[Download]