سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( ساقه های کرینوئیدی رسوبات کربنیفر، نشان دهنده یک محیط رمپ کربناته، ناحیه حوض دوراه-جنوب شرق طبس )

نویسندگان: محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رمپ، کرینوئید، طبس

کلمات کلیدی

, رمپ, کرینوئید, طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011832,
author = {خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ساقه های کرینوئیدی رسوبات کربنیفر، نشان دهنده یک محیط رمپ کربناته، ناحیه حوض دوراه-جنوب شرق طبس},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رمپ، کرینوئید، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساقه های کرینوئیدی رسوبات کربنیفر، نشان دهنده یک محیط رمپ کربناته، ناحیه حوض دوراه-جنوب شرق طبس
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]