سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی سازند جمال (پرمین) در شمال بجستان در جنوب غربی خراسان رضوی )

نویسندگان: مهناز صباغ بجستانی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چینه نگاری- بجستان- جمال

کلمات کلیدی

, چینه نگاری, بجستان, جمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011834,
author = {صباغ بجستانی, مهناز and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {چینه نگاری سکانسی سازند جمال (پرمین) در شمال بجستان در جنوب غربی خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چینه نگاری- بجستان- جمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری سکانسی سازند جمال (پرمین) در شمال بجستان در جنوب غربی خراسان رضوی
%A صباغ بجستانی, مهناز
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]