سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: بتول ریوندی , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد وحیدی نیا , سیدمحمدعلی موسوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیواستراتیگرافی- چمن بید- تیرگان

کلمات کلیدی

, بیواستراتیگرافی, چمن بید, تیرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011837,
author = {ریوندی, بتول and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and وحیدی نیا, محمد and موسوی زاده, سیدمحمدعلی},
title = {مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیواستراتیگرافی- چمن بید- تیرگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ)
%A ریوندی, بتول
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A وحیدی نیا, محمد
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]