سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها )

نویسندگان: لیلی فاتح بهاری , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایکنو فاسیس - آب دراز- گل سفید

کلمات کلیدی

, ایکنو فاسیس , آب دراز, گل سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011842,
author = {فاتح بهاری, لیلی and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایکنو فاسیس - آب دراز- گل سفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها
%A فاتح بهاری, لیلی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]