همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر , 2009-04-15

عنوان : ( Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad )

نویسندگان: حسن برجی , محسن ملکی , غلامرضا رزمی , سیما پرنده شیروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this study ,the prevalence of dipetalonema evansi and pathological lesions were studied

کلمات کلیدی

, Dipetalonema evansi, camel, Prevalence, Pathological lesions
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011857,
author = {برجی, حسن and ملکی, محسن and رزمی, غلامرضا and پرنده شیروان, سیما},
title = {Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad},
booktitle = {همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Dipetalonema evansi; camel; Prevalence; Pathological lesions},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad
%A برجی, حسن
%A ملکی, محسن
%A رزمی, غلامرضا
%A پرنده شیروان, سیما
%J همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر
%D 2009

[Download]