نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران , 2007-09-09

عنوان : ( بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران )

نویسندگان: سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران

کلمات کلیدی

, مطالعه فلورستیکی, گیاهان آبزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011862,
author = {توکلی ابرندابادی, سمانه and اجتهادی, حمید and طیبه امینی and حبیب زارع and وثوق رضوی, شانا},
title = {بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران},
booktitle = {نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مطالعه فلورستیکی، گیاهان آبزی، مازندران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران
%A توکلی ابرندابادی, سمانه
%A اجتهادی, حمید
%A طیبه امینی
%A حبیب زارع
%A وثوق رضوی, شانا
%J نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران
%D 2007

[Download]