هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مطالعاتى در فاصله 15 کیلومترى جنوب خاورى گناباد واقع شده است. شیل ماسه سنگهاى ژوراسیک تحت تاثیر دگرگونى ناحیه اى (کوهزایى زمان ژوراسیک- کرتاسه) به اسلیت و کوارتزیت دگرگون شده اند. در مجاورت با بیوتیت گرانودیوریت، اسلیت به انواع شیست دگرکون شده است. بیوتیت گرانودیوریت پورفیرى به صورت باتولیت با روند تقریبى شرقى- غربى در اسلیت و کوارتزیت هاى ژوراسیک نفوذ نموده است. براساس ترکیب کانى شناختى بیوتیت گرانودیوریت پورفیرى مربوط به سرى ایلمینیت (نوع احیایى) و از گرانیت هاى نوع S است. بیوتیت گرانودیوریت از نوع متا آلومینوس، عناصر لیتوفیل با شعاع یونى بزرگ (LILE) شامل Rb, Ba, Zr, Th, Hf, K و عناصر کمیاب (REE) شامل Ce, Sm غنی شدگی و عناصر Sr, P, Ti کاهیدگى نشان مى دهند. هورنبلند مونزونیت پورفیرى، هورنبلند بیوتیت مونزونیت پورفیرى و بیوتیت مونزونیت پورفیرى که از بیوتیت گرانودیوریت جوانتر هستند در منطقه شناسایى شدند. براساس ترکیب کانى شناختى مونزونیت ها مربوط به سرى مگنتیت (نوع اکسیدان) و از گرانیت هاى نوع I هستند. مونزونیت ها خارج از محدوده پوسته قاره ای منشا گرفته اند.

کلمات کلیدی

پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011870,
author = {کریم پور, محمدحسن and مرادی نقندر, محراب},
title = {پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد)},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد)
%A کریم پور, محمدحسن
%A مرادی نقندر, محراب
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]