اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی , 2009-05-16

عنوان : ( تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5 )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید , احمد علی اصغری مقدم , محمد رضا زمانی , حسن عرب عامری , غلامعلی رخشانی مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیل شانه ای نازل ردیف دوم مولد گازی GE – F5 از جمله قطعاتی از توربین های نیروگاه های حرارتی و گازی می باشد که برای اولین بار در کشور ساخته شده است. در این تحقیق ضمن اشاره به فرآیند تولید این مجموعه، چگونگی طراحی، ساخت مدل، قالبگیری، ریخته گری، عملیات حرارتی و ماشینکاری آن توضیح داده شده است. در همین ارتباط ریزساختار نمونه ها بررسی و نتایج مربوط به سختی سنجی واستحکام کششی ارائه شده است. جنس سیل شانه ای چدن نشکن و با زمینه فریتی-پرلیتی است که میزان پرلیت قابل توجه نمی باشد. نتایج حاصل از آزمایشات کنترل کیفی، بیانگر تطابق کامل ویژگی های قطعه با نمونه های خارجی و استاندارد مربوطه GGG – 40 می باشد.

کلمات کلیدی

, سیل شانه ای, توربین گازی, عملیات حرارتی, کنترل کیفی, چدن نشکن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011892,
author = {کیانی رشید, علیرضا and احمد علی اصغری مقدم and محمد رضا زمانی and حسن عرب عامری and غلامعلی رخشانی مهر},
title = {تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیل شانه ای، توربین گازی، عملیات حرارتی، کنترل کیفی، چدن نشکن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5
%A کیانی رشید, علیرضا
%A احمد علی اصغری مقدم
%A محمد رضا زمانی
%A حسن عرب عامری
%A غلامعلی رخشانی مهر
%J اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی
%D 2009

[Download]