هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, پتروگرافی, کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011910,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]