تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (57-67)

عنوان : ( تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازم است به نقش یکپارچه سازی علوم انسانی و به وی‍ه علوم تربیتی در تدوین و سازماندهی محتوای کتاب های درسی و روش های تدریس هم در مدارس و هم در دانشگاه ها توجه شود.

کلمات کلیدی

, علوم انسانی, تفکر سیستمی , علوم مجزا , علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011911,
author = {جعفری ثانی, حسین},
title = {تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم},
journal = {تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-8531},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {علوم انسانی، تفکر سیستمی ، علوم مجزا ، علوم یکپارچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم
%A جعفری ثانی, حسین
%J تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 1735-8531
%D 2007

[Download]