آب و خاک, دوره (23), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (109-118)

عنوان : ( بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی )

نویسندگان: امین علیزاده , نسرین سیاری , جواد احمدیان , آزاده محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران یکی از عمده ترین گیاهان اقتصادی برای کشاوزران استان خراسان می باشد. تقریباً تمامی زعفران ایران از استان های خراسان تهیه می شود. زمان اولین آبیاری فاکتوری بحرانی است که بر مقدار و کیفیت راندمان تأثیر گذار می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده در مزرعه مشخص شد، زمانی که دمای هوا به 12 درجه سانتیگراد می رسد گلدهی رخ می دهد. همین طور مشخص شد که 2 تا 3 هفته پس از آبیاری گلدهی به وقوع می پیوندد. اولین آبیاری بایستی زمانی انجام شود که بعد از این دوره زمانی زعفران قابل برداشت باشد. در این مطالعه مناسب ترین تاریخ برای اولین آبیاری با احتمالات 50، 75 و 95 درصد برای نقاط مختلف استان های خراسان تعیین و پهنه بندی لازم انجام شد. بر اساس نتایج حاصله تاریخ گلدهی و زمان انجام اولین آبیاری گیاه زعفران بسته به اقلیم و دمای منطقه مورد مطالعه بسیار متفاوت است. در مکان هایی با ارتفاع بالاتر از سطح دریا و میانگین دمای کمتر، معمولا تاریخ گلدهی و زمان آبیاری زود هنگام و در اوایل پائیز می باشد. با کم شدن ارتفاع و بالا رفتن دمای هوا تاریخ گلدهی و زمان انجام اولین آبیاری به اواسط و حتی به اواخر پائیز منتقل می شوند.

کلمات کلیدی

, زعفران , خراسان, دما, گلدهی, اولین آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011923,
author = {علیزاده, امین and سیاری, نسرین and جواد احمدیان and آزاده محمدیان},
title = {بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {109--118},
numpages = {9},
keywords = {زعفران ، خراسان، دما، گلدهی، اولین آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی
%A علیزاده, امین
%A سیاری, نسرین
%A جواد احمدیان
%A آزاده محمدیان
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]