اولین همایش دامپروری شمال شرق کشور (راهکارهای مدیریتی پرورش دام) , 2009-02-19

عنوان : ( بیوسکیوریتی در صنعت پرورش گاوشیری )

نویسندگان: غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوسکیوریتی عبارت از مجموعه راهکارهای مدیریتی است که موجب کاهش احتمال وقوع بیماریهای عفونی می شوند که توسط دامها یا افراد عوامل ایجاد کننده آن، به واحد تولیدی وارد شده و یا در آن گسترش می یابند. تمام بیماریهای عفونی منتج از اثر متقابل بین توانایی دام در برابرعامل بیماری (ایمنی)، عامل بیماری (باکتریایی، ویروسی و انگلی) و محیط نگهداری دام بوجود می آید. دامپروران بسیاری از این بیماریها را، با استفاده از افزایش ایمنی دامها توسط واکسیناسیون پیشگیری می نمایند. همچنین دامپروران می توانند با جلوگیری از ورود عوامل عفونی به واحد تولیدی خود از رخداد بیماری در بین دامهای گله پیشگیری نمایند. درصورت وجود عامل عفونی در گله، دامپروران می توانند در جهت ریشه کنی و یا کنترل گسترش آن اقدام نمایند.

کلمات کلیدی

, بیوسکیوریتی , بیماری عفونی, صنعت گاوشیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011937,
author = {محمدی, غلامرضا},
title = {بیوسکیوریتی در صنعت پرورش گاوشیری},
booktitle = {اولین همایش دامپروری شمال شرق کشور (راهکارهای مدیریتی پرورش دام)},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {بیوسکیوریتی ، بیماری عفونی، صنعت گاوشیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیوسکیوریتی در صنعت پرورش گاوشیری
%A محمدی, غلامرضا
%J اولین همایش دامپروری شمال شرق کشور (راهکارهای مدیریتی پرورش دام)
%D 2009

[Download]