دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (36), شماره (1), سال (2008-12) , صفحات (13-24)

عنوان : ( الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , مرتضی خادمی درح , حسن قاسمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله الگوریتمی جدید بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, آشکار سازی عیوب کاشیها, عیوب رنگی, خوشه بندی, روش بیشترین شیب, الگوریتمهای ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011951,
author = {سعادتمند, مهدی and خادمی درح, مرتضی and حسن قاسمیان},
title = {الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2008},
volume = {36},
number = {1},
month = {December},
issn = {1029-8568},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {آشکار سازی عیوب کاشیها، عیوب رنگی، خوشه بندی، روش بیشترین شیب، الگوریتمهای ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی
%A سعادتمند, مهدی
%A خادمی درح, مرتضی
%A حسن قاسمیان
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2008

[Download]