هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور )

نویسندگان: زهرا کریمی سعیدآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور

کلمات کلیدی

, پتروگرافی, آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011975,
author = {کریمی سعیدآبادی, زهرا and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد},
title = {پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور
%A کریمی سعیدآبادی, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]