همایش سراسری گاو شیری پرتولید :چالش ها وراهکارها , 2009-05-21

عنوان : ( بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری )

نویسندگان: غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری در گله های شیری علت عمده از دست دادن توان تولید وبه تبع آن کاهش تولید می گردد. بیماریها از راه تداخل مابین گاوها(میزبان) با محیط آنها وعوامل بیماری (در مواقع بیماریهای عفونی) ایجاد می گردد. شناسایی بیماریهای تحت بالینی به مراتب از بیماریهای بالینی دشوار تر وخسارت مالی وارد شده توسط بیماریهای تحت بالینی به صنعت گاوهای شیری قابل ملاحظه می باشد. استراتژی کنترل اقتصادی بیماری ها با تمرکز برروی برنامه های پیشگیری که تامین کننده سلامت گاوهای گله شیری می باشد بنا نهاده شده است. این برنامه ها بستر مناسب را برای تجلی کامل توان بالقوه تولید گله شیری را فراهم می سازد.

کلمات کلیدی

, گاو شیری , بیماری , تحت بالینی , گله های شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011981,
author = {محمدی, غلامرضا},
title = {بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری},
booktitle = {همایش سراسری گاو شیری پرتولید :چالش ها وراهکارها},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {گاو شیری ، بیماری ، تحت بالینی ، گله های شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری
%A محمدی, غلامرضا
%J همایش سراسری گاو شیری پرتولید :چالش ها وراهکارها
%D 2009

[Download]