صنعت و کارآفرینی, دوره (40), شماره (40), سال (2009-8) , صفحات (58-63)

عنوان : ( نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در صدد است با معرفی اجمالی مدل‌های مورد استفاده در فرمولاسیون استراتژی‌ها، مدیران شرکت‌ها و واحدهای صنعتی را در جهت تدوین استراتژی‌های شرکت‌های تحت پوشش یاری دهد. در این مقاله پس از معرفی مفاهیم و تشریح مدل‌های فرمولاسیون استراتژی برای روشن‌تر شدن موضوع، نتایج مربوط به انجام یک مطالعه واقعی درخصوص تدوین استراتژی عمومی یک شرکت، بدون ذکر نام آن، در پایان مقاله درج گردیده است.

کلمات کلیدی

, مدل‌ تدوین استراتژی, پارادایم تجویزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011990,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی},
journal = {صنعت و کارآفرینی},
year = {2009},
volume = {40},
number = {40},
month = {August},
issn = {2006-6555},
pages = {58--63},
numpages = {5},
keywords = {مدل‌ تدوین استراتژی-پارادایم تجویزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی
%A کاظمی, مصطفی
%J صنعت و کارآفرینی
%@ 2006-6555
%D 2009

[Download]