سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی , 2009-12-15

عنوان : ( یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , وجیهه هوشیار , سیده منصوره حسینی رباط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که یادگیری و بالندگی کارکنان کلید های توانمندسازی آنان می باشند لذا سازمان های کوچک می توانند از طریق سرمایه گذاری بر روی آموزش و یادگیری کارکنان خود در جهت بالندگی بیشتر آنان٬ ظرفیت های لازم را برای ایجاد ارزش افزوده و ایفای موثر نقش و مسئولیت کارکنان خود، فراهم کنند.

کلمات کلیدی

, سازمان های کوچک٬ منابع انسانی, توانمند سازی, آموزش ٬ یادگیری سازمانی٬ بالندگی انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011991,
author = {کاظمی, مصطفی and هوشیار, وجیهه and حسینی رباط, سیده منصوره},
title = {یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک},
booktitle = {سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {سازمان های کوچک٬ منابع انسانی، توانمند سازی، آموزش ٬ یادگیری سازمانی٬ بالندگی انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک
%A کاظمی, مصطفی
%A هوشیار, وجیهه
%A حسینی رباط, سیده منصوره
%J سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی
%D 2009

[Download]