مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (1), شماره (1), سال (1999-6) , صفحات (71-81)

عنوان : ( سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی

کلمات کلیدی

سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011993,
author = {شعبانی ورکی, بختیار},
title = {سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {1999},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {1608-2842},
pages = {71--81},
numpages = {10},
keywords = {سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 1999

[Download]