سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT) , 2007-11-27

عنوان : ( توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی )

نویسندگان: عابدین واحدیان مظلوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی پیاده سازی یک سامانه آموزش شهروندی با بهره گیری از بستر ارتباطی برخط و با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات میپردازد. این تحقیق با بررسی سابقه موضوع، ظرفیتهای موجود زمانی- مکانی در شهر را برای ارائه آموزشهای همگانی شهروندی مطالعه نموده و چهارجوب معماری تحقق پذیر و اجزاء آن را تبیین می کند. در ادامه، طرح استقرار سامانه ای متشکل از نمایشگرهای کنترل شونده با هدایت محتوا از مرکز معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

, آموزش شهروندی, آموزش همگانی, آموزش دیجیتالی, نمایشگر پیام متغیر, شبکه رسانه شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012018,
author = {واحدیان مظلوم, عابدین},
title = {توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی},
booktitle = {سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT)},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش شهروندی، آموزش همگانی، آموزش دیجیتالی، نمایشگر پیام متغیر، شبکه رسانه شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی
%A واحدیان مظلوم, عابدین
%J سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT)
%D 2007

[Download]