اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس )

نویسندگان: الهام محمدی , ناصر مهدوی شهری , محمدصدیق مرتضوی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , لیلی محبی , عیسی عبدالهیان , وحیده قرانی سیرجانی , الهه صدری پور , مژگان سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین در مقادیرکم از جمله اجزای سازنده نرمال بدن موجودات دریایی هستند و بعضی از آن ها به طور قطعی برای رشد و تکامل نرمال لازم می باشند. به دنبال توسعه صنعتی مقادیر اضافی از این فلزات از طریق مواد زائد صنعتی و فاضلاب ها به سیکل زیستی وارد می شوند و از آنجایی که این فلزات بطور بالقوه سمی هستند ممکن است در اکولوژی یک محیط ویژه اختلال ایجاد کنند. از میان این فلزات مس یک عنصر ضروری برای حیات کلیه جانداران می باشد ، اما مقادیر بالای آن باعث ایجاد مشکلاتی در سلامت آن ها می شود. بنابراین با توجه به اثرات سمی این فلز در مقادیر بالای موجود در برخی نواحی آب دریا و به منظور تشخیص اثرات سمی آن، در این بررسی از جنین توتیای دریایی که در مراحل اولیه رشد و نمو خود بسیار حساس به عوامل تراتوژن می باشد بعنوان یک اندیکاتور محیطی استفاده می شود. 0 مولار به حفره سلومی / در این پژوهش پس از جمع آوری توتیاهای بالغ ، تخم ریزی بوسیله تزریق 1 میلی لیترکلرید پتاسیم 5 جانورالقا می گردد. در ادامه 1 میلی لیترمحلول حاوی اسپرم به ظروف محتوی تخمک اضافه می گردد تا لقاح به صورت آزمایشگاهی 128 و 256 و ب ا 5 ،64 ،32 ، در آب دریای فیلتر شده در غلظت های 16 CuCl2(2H2O) انجام شود. محلول فلزی تست با افزودن تکرار آماده سازی می شود و برای نمونه های کنترل از آب دریای فیلتر شده استفاده می شود. تست های سمیت در ظروف حاوی محلول تست و تقریباً 400 تخم انجام می شود و بعد از 48 ساعت نمونه ها با افزودن فرمالدهید 4% فیکسه می شوند. نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژی سلولها نشان می دهدکه افزایش غلظت مس اثر سمی داشته و باعث ایجاد ناهنجاری هایی در مراحل سلولی این جاندار می شود از جمله: توقف در مراحل اولیه جنینی، ایجاد بدشکلی درجن ین ها، آپوپتوزیس، ایجاد لاروهای ناهنجار و غیره.

کلمات کلیدی

, توتیای دریایی, توکسیسیته سلولی, مس, فلزات سنگین, جنین زایی, سیر تکوین, مورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012021,
author = {محمدی, الهام and مهدوی شهری, ناصر and محمدصدیق مرتضوی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and لیلی محبی and عیسی عبدالهیان and قرانی سیرجانی, وحیده and صدری پور, الهه and سلطانی, مژگان},
title = {ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توتیای دریایی، توکسیسیته سلولی، مس، فلزات سنگین، جنین زایی، سیر تکوین، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس
%A محمدی, الهام
%A مهدوی شهری, ناصر
%A محمدصدیق مرتضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A لیلی محبی
%A عیسی عبدالهیان
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%A صدری پور, الهه
%A سلطانی, مژگان
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]