اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) )

نویسندگان: مژگان سلطانی , ناصر مهدوی شهری , طاهری زاده , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , مرتضوی , غریب نیا , الهه صدری پور , وحیده قرانی سیرجانی , الهام محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی آب ها توسط آلوده کننده های صنعتی قادر است توان تولید مثلی را در ارگانیسم های بالغ از طریق کاهش در کیفیت گامت ها تضعیف نماید، همچنین می تواند در طی مراحل تکوین جنینی سبب ایجاد ناهنجاری هایی گردد. از مهمترین آلوده کننده های صنعتی فلزات سنگین هستند که در بین آن ها کادمیوم یک آلوده کننده با قدرت سمیت بسیار بالا می باشد و تست سمیت آن در بسیاری از ارگانیسم ها آشکار کرده است که کادمیوم می تواند به عنوان یک موتاژن یا تراتوژن عمل کند . در این بررسی از جنین توتیای دریایی به عنوان یک بیواندیکاتور برای مطالعه تاثیر سمیت غلظت های مختلف کادمیوم بر روی مراحل سلولی اولیه و جنینی این ارگانیسم استفاده می شود . 0 مولار به منظور القا تخم ریزی به حفره سلومی جانور تزریق می گردد / برای دستیابی به این هدف ابتدا 1 میلی لیتر کلرید پتاسیم 5 و پس از جمع آوری گامت ها، محلول حاوی اسپرم به بشر های محتوی تخمک اضافه می شود تا لقاح ازمایشگاهی صورت گیرد . 16000 و 32000 ، 8000 ، 4000 ، در آب دریای فیلتر شده در غلظت های 2000 CdCl2 H2O محلول فلزی تست با افزودن میکروگرم در لیتر و با 5 تکرار آماده شده و برای نمونه های کنترل از آب دریای فیلتر شده استفاده می شود. تست های سمیت با افزودن تقریباً 400 تخم به ویال های تست و کنترل انجام می گردد و نمونه ها به مدت 48 ساعت در دمای 29 درجه انکوبه شده و پس از ان با افزودن فرمالدهید 4% فیکسه می شوند، سپس نمونه ها برای انجام مطالعات میکروسکوپ نوری آماده سازی می گردند. نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژی سلولی نشان می دهد که فلز کادمیوم در غلظت های پایین سبب ایجاد لار و های ناهنجار (ناهنجاری در تعداد بازو و شکل کلی جنینی ) و در غلظت های بالاسبب اپوپتوزیس و توقف در مراحل سلولی اولیه می گردد.

کلمات کلیدی

, کادمیوم, , (Echinometra mathaei) واژه های کلیدی: توتیای دریایی فلزات سنگین, بیو اندیکاتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012022,
author = {سلطانی, مژگان and مهدوی شهری, ناصر and طاهری زاده and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مرتضوی and غریب نیا and صدری پور, الهه and قرانی سیرجانی, وحیده and محمدی, الهام},
title = {ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه)},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کادمیوم، ،(Echinometra mathaei) واژه های کلیدی: توتیای دریایی فلزات سنگین، بیو اندیکاتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه)
%A سلطانی, مژگان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A طاهری زاده
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مرتضوی
%A غریب نیا
%A صدری پور, الهه
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%A محمدی, الهام
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]