علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (11), شماره (4), سال (1999-1) , صفحات (237-242)

عنوان : ( پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری , رقیه جم جا , مهدی نکومنش , مصطفی زاهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتالیزور ناهمگن از نوع تترا کلرید تیتانیوم نگهداری شده

کلمات کلیدی

, کاتالیزور زیگلر ناتا , پلی پروپیلن , پلیمر شدن دوغابی, شاخص تک ارایشی, منیزیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012032,
author = {ظهوری, غلامحسین and رقیه جم جا and مهدی نکومنش and مصطفی زاهدی},
title = {پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {1999},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {1016-3255},
pages = {237--242},
numpages = {5},
keywords = {کاتالیزور زیگلر ناتا ، پلی پروپیلن ، پلیمر شدن دوغابی، شاخص تک ارایشی، منیزیم اتوکسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا
%A ظهوری, غلامحسین
%A رقیه جم جا
%A مهدی نکومنش
%A مصطفی زاهدی
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 1999

[Download]