نامه اقتصادی, دوره (1), شماره (4), سال (2006-1) , صفحات (51-70)

عنوان : ( موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , جواد خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر

کلمات کلیدی

موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012070,
author = {سلیمی فر, مصطفی and خزاعی, جواد},
title = {موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر},
journal = {نامه اقتصادی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {4},
month = {January},
issn = {****-0079},
pages = {51--70},
numpages = {19},
keywords = {موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر
%A سلیمی فر, مصطفی
%A خزاعی, جواد
%J نامه اقتصادی
%@ ****-0079
%D 2006

[Download]