همایش بین المللی تحولات ایران و جهان , 2009-10-07

عنوان : ( تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست خارجی عبارت از مجموعه ی اهداف، جهت گیری ها و ابزارهایی است که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین المللی به منظور دست یابی به منافع ملی دنبال می کند. سیاست خارجی به عنوان امر متعالی زندگی روزمره ی بشری، وظیفه ی خطیر تولید امنیت را بر عهده دارد. تولید امنیت گستره ی پهناوری را از حفظ سرزمین تا توسعه ی امکانات اقتصادی و فرهنگی در بر می گیرد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هم عناصر نشان دهنده ی تداوم و هم عناصر نمایان گر تغییر وجود دارند. نگارنده مایل است با تکیه بر برنامه های پنج ساله ی اول، دوم، سوم و چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی[مصوب سال های 1368، 1373، 1379 و 1383 ] نشان دهد که از یک سو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حال تحول، و از رفتارهای انقلابی به تنش زدایی در حال تبدیل است؛ ولی از دیگر سو، چیرگی ساخت گفتمانی ویژه ای را بر روندها و رفتارهای سیاست خارجی ایران تداوم بخشیده است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی, سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران, برنامه های پنج ساله توسعه, تحول در سیاست خارجی ایران, تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012083,
author = {خلیلی, محسن},
title = {تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه},
booktitle = {همایش بین المللی تحولات ایران و جهان},
year = {2009},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {سیاست خارجی،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،برنامه های پنج ساله توسعه،تحول در سیاست خارجی ایران،تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه
%A خلیلی, محسن
%J همایش بین المللی تحولات ایران و جهان
%D 2009

[Download]