اولین همایش ملی فناوری نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-03-04

عنوان : ( کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , محسن شاکری , جلال برادران مطیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کار برد نرخ ثابت نهاده ها در زمین های زراعی با ویژگی هائ متفاوت از لحاظ بافت، ساختمان، سایر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آنها افراط و تفریط هائی صورت می گیرد، در چنین شرایطی، به کارگیری نرخ های متغیر از نهاده ها در زمین که به آن -کاربرد نرخ متغیر نهاده- گویند، توصیه می شود. به کارگیری نرخ ثابت یک نهاده در زمین کشاورزی طی سالیان متمادی باعث شده است که در بعضی مناطق میزان نهاده ها بیشتر از حد نیاز بوده و در مناطق دیگری کمبود آن احساس شود. تجمع بیش از حد نهاده ها باعث آلودگی های زیست محیطی به ویژه آبهای زیر زمینی می شود. بنابراین لازم است، نهاده را مناسب با زمان و مکان به کار گیریم. جهت پیاده سازی کاربرد نرخ متغیر نهاده ها در داخل مزرعه نیاز به فن آوری خاصی است تا بتوان نهاده های لازم را به میزان معین و در مکان مشخص بکار گرفت. در این حالت به آن- فن آوری نرخ متغیر- گویند. در این مقاله، نرخ متغیر و گزینه های فن آوری نرخ متغیر در عملکرد محصول به ویژه بر مبنای نقشه و حسگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: فن آوری نرخ متغیر, نهاده متناسب با زمان و مکان, حسگر, نقشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012097,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and شاکری, محسن and برادران مطیع, جلال},
title = {کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری نوین در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: فن آوری نرخ متغیر، نهاده متناسب با زمان و مکان، حسگر، نقشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A شاکری, محسن
%A برادران مطیع, جلال
%J اولین همایش ملی فناوری نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]