سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان )

نویسندگان: طاهره تشکری برابادی , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان

کلمات کلیدی

, فراسنجه های تجزیه پذیری, بخشهای نیتروژن دار, روش کیسه نایلونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012107,
author = {تشکری برابادی, طاهره and دانش مسگران, محسن and هروی موسوی, علیرضا and نصیری مقدم, حسن},
title = {فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فراسنجه های تجزیه پذیری، بخشهای نیتروژن دار، روش کیسه نایلونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان
%A تشکری برابادی, طاهره
%A دانش مسگران, محسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%A نصیری مقدم, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]