سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه )

نویسندگان: رحمان جهانیان نجف آبادی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, پروتئین, آرژینین, پاسخ ایمنی, واکنش ازدیاد حساسیت پوستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012109,
author = {رحمان جهانیان نجف آبادی and نصیری مقدم, حسن},
title = {تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوجه های گوشتی، پروتئین، آرژینین، پاسخ ایمنی، واکنش ازدیاد حساسیت پوستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه
%A رحمان جهانیان نجف آبادی
%A نصیری مقدم, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]