سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی )

نویسندگان: حمیده هاشمی پور , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی

کلمات کلیدی

, مرغ تخمگذار, بنتونیت سدیم, رنگدانه, شاخص زرده و عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012112,
author = {هاشمی پور, حمیده and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and نصیری مقدم, حسن},
title = {اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرغ تخمگذار، بنتونیت سدیم، رنگدانه، شاخص زرده و عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی
%A هاشمی پور, حمیده
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A نصیری مقدم, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]