سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره )

نویسندگان: رحمان جهانیان نجف آبادی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012113,
author = {رحمان جهانیان نجف آبادی and نصیری مقدم, حسن},
title = {پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، پروتئین، ترئونین، پاسخ همورال، تیترآنتی بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره
%A رحمان جهانیان نجف آبادی
%A نصیری مقدم, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]