سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسین لنگری , سیدمحمد حسینی , نظر افضلی , حسن نصیری مقدم , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, تخمیر لاکتیکی, مکمل آنزیمی, عملکرد, فراسنجه های لیپیدی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012115,
author = {حسین لنگری and سیدمحمد حسینی and نظر افضلی and نصیری مقدم, حسن and همایون فرهنگ فر},
title = {اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تخمیر لاکتیکی، مکمل آنزیمی، عملکرد، فراسنجه های لیپیدی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی
%A حسین لنگری
%A سیدمحمد حسینی
%A نظر افضلی
%A نصیری مقدم, حسن
%A همایون فرهنگ فر
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]