سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سمیّه سالاری , حسن نصیری مقدم , جواد آرشامی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, دانه کامل آفتابگردان, جوجه گوشتی, وزن کبد, چربی حفره بطنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012116,
author = {سالاری, سمیّه and نصیری مقدم, حسن and آرشامی, جواد and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دانه کامل آفتابگردان، جوجه گوشتی، وزن کبد، چربی حفره بطنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A سالاری, سمیّه
%A نصیری مقدم, حسن
%A آرشامی, جواد
%A گلیان, ابوالقاسم
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]