سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار )

نویسندگان: محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی

کلمات کلیدی

, اسید استیک, کلیفرم ها, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012117,
author = {الزوقری, محمد and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن},
title = {تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسید استیک، کلیفرم ها،جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار
%A الزوقری, محمد
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]