دومین گنگره ملی زئونوزها , 1993-10-22

عنوان : ( بررسی سرولوژیک بروسلوز در اسبهای باشگاههای سوار کاری مشهد )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , کامران سرداری , علی احمد آشکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تعداد 111 راس اسب پس نمونه گیری خون وجداسازی سرم با آزمایش رزبنگال و سرم آگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, بروسلوز, اسب, زئونوز, سرولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012118,
author = {محمدی, غلامرضا and سرداری, کامران and آشکار, علی احمد},
title = {بررسی سرولوژیک بروسلوز در اسبهای باشگاههای سوار کاری مشهد},
booktitle = {دومین گنگره ملی زئونوزها},
year = {1993},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بروسلوز; اسب; زئونوز; سرولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سرولوژیک بروسلوز در اسبهای باشگاههای سوار کاری مشهد
%A محمدی, غلامرضا
%A سرداری, کامران
%A آشکار, علی احمد
%J دومین گنگره ملی زئونوزها
%D 1993

[Download]