سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , رحمان جهانیان نجف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی

کلمات کلیدی

, جوجه خروس گوشتی, مکمل آلی روی-متیونین, سیستم ایمنی, تیتر اولیه و ثانویه تولید آنتی بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012119,
author = {نصیری مقدم, حسن and رحمان جهانیان نجف آبادی},
title = {تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوجه خروس گوشتی، مکمل آلی روی-متیونین، سیستم ایمنی، تیتر اولیه و ثانویه تولید آنتی بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A رحمان جهانیان نجف آبادی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]