سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , رحمان جهانیان نجف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, قابلیت زیست فراهمی, روی-متیونین, خصوصیات لاشه , اسید اوریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012120,
author = {نصیری مقدم, حسن and رحمان جهانیان نجف آبادی},
title = {تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، قابلیت زیست فراهمی، روی-متیونین، خصوصیات لاشه ، اسید اوریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A رحمان جهانیان نجف آبادی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]