سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر

کلمات کلیدی

, لیزین, احتیاجات انفرادی, اکسیداسیون اسیدامینه شاخص, کربن نشاندار, نیمچه مرغ مادر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012121,
author = {احمد حسن آبادی and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لیزین، احتیاجات انفرادی، اکسیداسیون اسیدامینه شاخص، کربن نشاندار، نیمچه مرغ مادر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر
%A احمد حسن آبادی
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]