سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سیده زهرا حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, جوجه گوشتی, کلسترول, تری گلیسرید, HDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012122,
author = {حسینی, سیده زهرا and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and کلیدری, غلامعلی},
title = {بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروبیوتیک، جوجه گوشتی، کلسترول، تری گلیسرید، HDL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی
%A حسینی, سیده زهرا
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A کلیدری, غلامعلی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]