سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, ویتامین A, ویتامین E, روی, جیره پایه گندم, قابلیت هضم مواد مغذی, ریخت سنجی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012123,
author = {اکبری, محمدرضا and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and هروی موسوی, علیرضا},
title = {اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویتامین A، ویتامین E، روی، جیره پایه گندم، قابلیت هضم مواد مغذی، ریخت سنجی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی
%A اکبری, محمدرضا
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]