سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علی حسین پیرای , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, محتویات سکومی, عملکرد, پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012126,
author = {پیرای, علی حسین and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محتویات سکومی، عملکرد،پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
%A پیرای, علی حسین
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]