سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علیرضا حسابی نامقی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, مکمل ویتامین E, خون و سلول , جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012127,
author = {علیرضا حسابی نامقی and نصیری مقدم, حسن},
title = {اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکمل ویتامین E، خون و سلول ، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی
%A علیرضا حسابی نامقی
%A نصیری مقدم, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]