علوم محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2009-7) , صفحات (63-72)

عنوان : ( بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , لیلا علیمرادی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیازینون بعنوان یک افت کش شیمیایی بدلیل طیف اثر بخشی گسترده ای که دارد مورد توجه بسیاری از تولید کنندگان محصولات کشاورزی قرار گرفته است. اما درصورت عدم رعایت دوره ماندگاری آن ، وجود بقایای سم در محصولات سلامت مصرف کنندگان را بشدت به مخاطره میاندازد. در این پژوهش جهت تعیین میزان بقایای سم دیازینون در گوجه فرنگی ، خیار و خربزه، نمونه های گوجه فرنگی از دو منطقه (شیروان و مشهد)، خربزه از دو منطقه (شیروان و تربت جام) و خیار از شش منطقه (دزفول، جیرفت، کرمان، شیروان، مشهد و رفسنجان) تهیه شد....

کلمات کلیدی

, امنیت غذایی, بقایای سموم, کروماتوگرافی گازی, سلامت انسان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012131,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and علیمرادی, لیلا and عزیزی, الهام and سیاه مرگویی, آسیه},
title = {بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)},
journal = {علوم محیطی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-1324},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {امنیت غذایی، بقایای سموم، کروماتوگرافی گازی، سلامت انسان، محیط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A علیمرادی, لیلا
%A عزیزی, الهام
%A سیاه مرگویی, آسیه
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2009

[Download]