هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل )

نویسندگان: امین حق جو , ناصر پریز , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, درمان بهینه, نوتروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012181,
author = {حق جو, امین and پریز, ناصر and کریم پور, علی},
title = {تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {درمان بهینه، نوتروفیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل
%A حق جو, امین
%A پریز, ناصر
%A کریم پور, علی
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]