دومین کنگره ملی مهندسی شیمی , 1997-02-24

عنوان : ( معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص )

نویسندگان: محمود اخوان مهدوی , حمید مدرس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پارامترهای مهم واساسی در محاسبات مهندسی شیمی ویسکوزیته میباشد. روابط زیادی به صورت تحربی و تئوری برای محاسبه ویسکوزیته پیشنهاد شده است. اغلب مدلهای پیشنهاد شده بر اساس تئوری سرعت مطلق واکنش، قانون حالتهای متناظر، و روشهای مشارکت گروهی میباشند. در این مقاله بر اساس تئوری های گفته شده و مدل UNIFAC معادله ای برای مایعات خالص ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, ویسکوزیته, تئوری سرعت مطلق واکنش, خواص انتقالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012182,
author = {اخوان مهدوی, محمود and حمید مدرس},
title = {معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص},
booktitle = {دومین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {1997},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویسکوزیته، تئوری سرعت مطلق واکنش، خواص انتقالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص
%A اخوان مهدوی, محمود
%A حمید مدرس
%J دومین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 1997

[Download]