چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 1999-03-09

عنوان : ( ازن در تصفیه آب و پساب )

نویسندگان: محمود اخوان مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله مروری بر کاربردهای فعلی ازن در تصفیه آب ها و پساب های صنعتی میباشد. کاربرد تکنولوژی ازن برای گندزدایی آب و پساب ها چه برای استفاده در آب شرب و چه در آب صنعتی امروزه مورد توجه قرار گرفته است. مزایای قابل توجه ازن نسبت به کلر توجه محققین را به سمت ازن جلب کرده است.

کلمات کلیدی

, تصفیه آب, تصفیه پساب, کلرزنی, ازن زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012184,
author = {اخوان مهدوی, محمود},
title = {ازن در تصفیه آب و پساب},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصفیه آب، تصفیه پساب، کلرزنی، ازن زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ازن در تصفیه آب و پساب
%A اخوان مهدوی, محمود
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 1999

[Download]