مرتع و آبخیزداری, دوره (62), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (111-123)

عنوان : ( پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماری )

نویسندگان: غلامعباس فلاح قالهری , محمد موسوی بایگی , مجید حبیبی نوخندان , جواد خوشحال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیمی جهان و چرخه عمومی جو تحت تاثیر پدیده های بزرگ مقیاسی است که در سطح آب های آزاد جهان رخ می دهد. بسیاری از این پدیده ها که به سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی معروفند از بیش از یک قرن پیش شناخته شده بودند. سیگنال های نام برده به طور معمول با بهره گیری از شاخص هایی مانند فشار و دمای سطح آب اقیانوس ها محاسبه می شوند. به منظور بررسی امکان بهره گیری از مدل های آماری برای پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینوپتیکی پیوند از دور منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان شمالی ف خراسان جنوبی و خراسان رضوی گزینش شدند. پس از بررسی های لازم و تکمیل خلا های آماری شمار 37 ایستگاه همدیدی اقلیم شناسی و باران سنجی زیر پوشش سازمان هواشناسی کشور انتخاب شدند و آزمون همگنی ران تست بر روی داده های بارش این ایستگاه ها انجام شد.

کلمات کلیدی

, الگوهای سینوپتیکی, مدل رقومی ارتفاعی, سیگنال های هواشناسی, مدل گام به گام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012200,
author = {فلاح قالهری, غلامعباس and موسوی بایگی, محمد and مجید حبیبی نوخندان and جواد خوشحال},
title = {پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماری},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2009},
volume = {62},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {111--123},
numpages = {12},
keywords = {الگوهای سینوپتیکی- مدل رقومی ارتفاعی- سیگنال های هواشناسی- مدل گام به گام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماری
%A فلاح قالهری, غلامعباس
%A موسوی بایگی, محمد
%A مجید حبیبی نوخندان
%A جواد خوشحال
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2009

[Download]