دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2009-11-06

عنوان : ( تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای )

نویسندگان: محمدرضا توکلی زاده , کیومر ث صاحبکار , وهاب اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که هنوز روش استانداردی برای تعیین مقاومت خمشی نمونه‌های استوانه‌ای ارائه نشده است، در این پژوهش آزمایشگاهی امکان کاربرد این نمونه‌ها در آزمایش خمشی بررسی می‌شود. برای این منظور 48 تیر بتنی با مقطع مربعی و 76 نمونه‌ی استوانه‌ای با چهار طرح اختلاط مختلف، ساخته شد و در نهایت با انجام تحلیل‌های آماری، به مقایسه‌ی نتایج و استخراج روابط لازم پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, مدول گسیختگی, مقاومت خمشی, مقاومت کششی, نمونه‌ی بتنی استوانه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012237,
author = {توکلی زاده, محمدرضا and صاحبکار, کیومر ث and اسماعیلی, وهاب},
title = {تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مدول گسیختگی، مقاومت خمشی، مقاومت کششی، نمونه‌ی بتنی استوانه‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A صاحبکار, کیومر ث
%A اسماعیلی, وهاب
%J دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
%D 2009

[Download]