اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه , 2009-05-13

عنوان : ( مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) )

نویسندگان: محسن جعفری , ناهید بیژه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت های ورزشی همران با تحمل وزن از طریق افزایش قدرت عضلانی در کاهش ریسک شکستگی های استخوان موثرند و زنانی که فعالیت های ورزشی را از دوران قبل از بلوغ همراه با مصرف کافی کالری و کلسیم انجام می دهند به موازات افزایش قدرت عضلات ، محتوای مواد معدنی اسنهوان های آنها نیز افزایش و رشد عرضی استخوان هایشان توسعه می یابد.

کلمات کلیدی

, قدرت , همسترینگ, چهارسر ران, کین کام, والیبال, انقباض درون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012255,
author = {جعفری, محسن and بیژه, ناهید},
title = {مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی)},
booktitle = {اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت - همسترینگ- چهارسر ران- کین کام- والیبال- انقباض درون گرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی)
%A جعفری, محسن
%A بیژه, ناهید
%J اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
%D 2009

[Download]