اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه , 2009-05-13

عنوان : ( تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه )

نویسندگان: ناهید بیژه , زهرا جامی عابد مقدم , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ، کیفیت زندگی را پندارهای فرد از وضعیت زندگی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزش که در آن زندگی می کند و ارتباط این پندارها با اهداف ، انتظارات ، معیارها و اولویتهای مورد نظر فرد ، تعریف می کند.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, یائسگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012256,
author = {بیژه, ناهید and جامی عابد مقدم, زهرا and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه},
booktitle = {اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین هوازی- یائسگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه
%A بیژه, ناهید
%A جامی عابد مقدم, زهرا
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
%D 2009

[Download]